V roce 2002 jsem dokončila studium jednooborové psychologie FF-UK v Praze. Ještě v době studií jsem začala pracovat jako odborná konzultantka při náboru a psychologické diagnostice pro společnost T&CC. Hned po studiích jsem začala pracovat jako psycholožka ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsem se věnovala psychoterapii a diagnostice dětí i dospělých. V roce jsem 2006 atestovala z klinické psychologie a nastoupila na rodičovskou dovolenou. V průběhu rodičovské dovolené jsem založila v r. 2008 soukromou nezdravotnickou psychologickou praxi a začala se věnovat poradenské a přednáškové činnosti a psychologické diagnostice. V roce 2011 jsem se vrátila k praxi psychologa ve zdravotnictví a pracovala v ambulanci dětské psychiatrie Thomayerovy nemocnice v Krči a současně i na Klinice dětí a dorostu Vinohradské nemocnice. Od roku 2012 až doposud, pracuji jako dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka na Psychosomatické klinice v Praze. Zároveň provozuji soukromou psychologickou praxi a přednáším odborníkům i široké veřejnosti. Věnuji se také superviznímu poradenství.

Odborné psychologické vzdělání:

 • 2006 Atestace z klinické psychologie
 • 2006 Dokončený čtyřletý systematický výcvik v Gestalt psychoterapii
 • 2012 Dokončený dvouletý certifikovaný kurz psychologické vývojové diagnostiky pro děti O-3 let pod vedením PhDr Krejčířové
 • 2014 Dokončený dvouletý certifikovaný kurz v ROR metodě, od r. 2014 pravidelné supervizní semináře Rorschachovy metody u dětí
 • 2014 Atestace ze systematické psychoterapie
 • 2015 Atestace z dětské klinické psychologie
 • Další certifikované kurzy v těchto diagnostických metodách: WISC-III., IDS., SON-R., TAT, ADOS aj.
 • 2015 Dokončený dvouletý systematický výcvik v Gestalt terapii pro děti a adolescenty.
 • 2016 Sandplaying pod vedením Mgr. Vávrové- terapeutické pískoviště
 • 2017 Dokončený roční kurz nedirektivní terapie hrou
 • 2017 Kurz Somatic Experiencing, práce s traumatem u dětí Maggie Kline